Blog

Välkommen till den nya hemsidan för XLD Studios!

Jag är mycket stolt att kunna presentera den nya hemsidan för XLD Studios. Vi har jobbat mycket hårt på den nya sidan för att få in många spännande nya funktioner, framförallt bakom kulisserna. Sidan har varit på gång under lång tid och jag är mycket nöjd med att se den lanserad eftersom den bättre speglar vad vi på XLD Studios gör som designföretag.

Fortsätt gärna kolla på hemsidan och följ gärna bloggen för design- och utvecklingsrelaterade inlägg och videos från oss. Detta är speciellt bra om du vill lära det lite mer om webben.

Welcome To The New XLD Studios Website!

I am very proud to be able to present to you the new XLD Studios website. We have been working hard on this website, bringing a lot of new features to it especially behind the scenes. It has been a long time coming and I take great pleasure in being able to present the updated website, better reflecting what XLD Studios does as a design company.

Keep checking back here on the blog for design and development related articles and videos from us, perfect if you want to learn a little more about the web.

Launching New Website for The Lightroom Queen

We are pleased to be launching a brand new website for The Lightroom Queen today. Victoria Bampton (The Lightroom Queen) wanted to update her website to a more modern feel featuring the Adobe Lightroom interface. At the same time, Victoria wanted to easily be able to update the entire website through a web admin panel.

The new website is designed closely around the Lightroom interface, featuring similar UI conceptions and colors. On the backend, the site is powered by WordPress which is easy to use and appropriately sized for her website. In addition, the website features advanced book templates which makes adding new books simple.

View the website in our portfolio »